URBAN VERBUNK AMI

BESZÉLJENEK A SZÁMOK!

Évente több, mint:

Fellépés

Gyermek 3 Tánctáborban

Matiné előadás

Folyamatosan bővülő csoport Gödöllőn és Kállón

Táncház-látogató 6 táncházban

Óra néptánc, izzadás és szellőztetés, nevetés és gyakorlás

Szakmai verseny

workshopok

rendhagyó órák

fesztiválok

ELŐZMÉNYEK

„A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát.”

E mottó 1992 óta meghatározza a Gödöllőn felnövekvő táncos generációk értékrendjét, hagyományhoz és tánchoz fűződő viszonyát.

Műsorainkban a több korosztályban megvalósuló táncoktatásnak köszönhetően a magyarság és a velünk együtt élő nemzetiségek táncos hagyományait és dramatikus szokásait életre keltő, a mai városi gyerekek igényeihez is igazodó színpadi produkciók a szélesebb, néptáncra kevéssé fogékony közönség számára is maradandó élményt nyújtanak.

Egyesületünk növendékei állandó vendégei a hazai folklórszínpadok bemutató műsorainak, a Gyermek és Ifjúsági Néptáncantológiák, koreográfiai fórumok, regionális és országos, szóló és csoportos versenyeinek, hon és népismereti megmérettetéseinek. Több ízben a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsorában is a legjobbak között mutatkozhattunk meg.

Együttesünkben erre a magas színvonalú és komoly létszámot megmozgató utánpótlás bázisra építve alapítottuk meg 2019-ben az URBAN VERBUNK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁT, ahol a néptánc újra menő lehet…

Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.

Oktatási és
nevelési célok

„legyen nemzeti sport a néptánc…” ezért is valljuk, hogy a művészi kifejező-készségek és képességek megalapozásával a művészetoktatás fontos szerepet tölthet be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában. Célunk lehetőséget teremteni az iskola tanulóinak közvetlen baráti kapcsolatok kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, biztonság, megbecsülés, önbecsülés, melyek az emberi önmegvalósítás elengedhetetlen feltételei. Fontosnak tartjuk, hogy növendékeink nyitottak legyenek a művészetek befogadására és más művészeti ágak kipróbálására.

Iskolánk olyan, mint egy különleges széna illatú, meleg istálló, ahol a sokféle színű, fajtájú és habitusú hobby, – verseny, és sétalovak is békében megférnek egymás mellett, olykor szabadon nyargalva, máskor akadályokat ugratva, ki-ki a saját képességeinek megfelelően, de mindig a ménes egyenrangú tagjaként. 

tehetséggondozás
 

Egyesületünkben a differenciált oktatás és nevelés, a néptáncos tudásátadás és elsajátítás a legkülönfélébb színtereken tud megvalósulni, ezért szólótáncosaink és csoportjaink számos díjat, különdíjat, oklevelet és elismerést szerezhetnek az országos versenyeken, fesztiválokon. Kiváló eredményeinket emlékplakettek, oklevelek, nívódíjak és különdíjak sora mutatja.

Több növendékünk választott élethivatásul művészeti pályát, és közülük vannak, akik ma már  tantestületünk tagjai.

A Művészeti Iskolák Országos Versenyén már két ízben nyertük meg a „Legeredményesebben Felkészített Iskola” címet, valamint a „Legeredményesebb Felkészítő Pedagógus” címmel is büszkélkedünk.
 

szakmai hasznosulás
– közösségépítés –

Rendszeres matiné előadásainkon a kistérség több ezer gyermeke találkozik a néptánc- népdal, népmese és népköltészet eddig ismeretlen, varázslatos világával. Táncházainkon, folkudvarainkban, nyílt bemutató óráinkon, rendhagyó néptánc – szerettető workshopjainkon a teljes magyar folklórkincs kitárulkozik az érdeklődők számára. E gazdag és szerteágazó tevékenységeknek köszönhetően iskolánk létszáma folyamatosan emelkedik, kiegészülve egy összetartó, támogató, szülői közösséggel, akik a magyarság hagyományait tisztelő, szerető és aktívan megélni akaró csapat példamutató  tagjai. Ahol mindenki tudja, érti és érzi, hogy “a kultúrát nem lehet örökölni…”, mindenkinek , újra és újra tennie kell érte.

Társadalmi szerepvállalás – roma integráció

Kiemelten fontosnak tartjuk ismeretterjesztő előadásainkon keresztül is a cigányság komplex, mozgásos és szellemi folklórkincsének megismertetését, népszerűsítését és mind szélesebb körben történő elterjesztését nemcsak a hazai táncos színpadokon, hanem a gödöllői és környékbeli fiatalok, kifejezetten a roma fiatalság körében.

Kállói kihelyezett roma tagozatunk olyan széleskörű integrációs lehetőséget kínál, amivel az identitásukat kereső és a társadalomba beilleszkedni vágyó hátrányos helyzetű roma fiatalok új kitörési lehetőségeket, megmutatkozásra alkalmas utakat ismerhetnek meg.